sdab.zoom-a.com
SK DATO SHAH BANDAR ABU BAKAR LABU HILIR
Tel : [06-7992511], Faks : [06-7992511]
e-mel : sdab@zoom-a.com

| Kata Aluan | Staf Akademik | Staf Sokongan | Sejarah | Falsafah Pendidikan | Falsafah Sekolah | Visi, Misi, Objektif | Logo Sekolah | Doa Sekolah | Lagu Sekolah | Enrolmen Pelajar | PIBG | Keputusan UPSR | Ked Sek | Peraturan Sek | Tema Hari Guru | Pautan | Buku Pelawat | Takwim UPSR | Aktiviti Tahunan | Dalam Kenangan | Web Sek | Panorama | Senarai Guru Besar | Pelan Sekolah | Jom Sembang |

Tema-Tema hari Guru

1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan

1974 Peranan Guru Dlam Sains Dan Teknologi

1975 Guru Dan Pembangunan Negara

1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Pendidikan

1977 Dedikasi Dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan

1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang

1979 Murid Sejahtera Negara Jaya

1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara

1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat

1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu

1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan

1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan

1985 Guru Dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan

1986 Pendidikan Teras Nasionalisme

1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan

1988 Guru Pengasas Budaya Membaca

1989 Guru Pembina Budaya Ilmu

1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera

1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang

1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan

1993 Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1994 Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1995 Permuafakatan Dan Perpaduan Menjayakan Wawasan

1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia

1997 Guru Bestari Sekolah Bestari

1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama

1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang

2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan

2001 Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama

2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2006 Pembestarian Sekolah Pemangkin Kegemilangan

2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang


2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: